Báo giá hosting

NAMROYAL cung cp nhiu gii pháp hosting, t không gian lưu tr web và email (share hosting), server riêng t qun lý (dedicated server) đến các h thng ln được qun tr riêng (fully-managed hosting). Tt c được đt ti các data center ln nht trong và ngoài nước và được qun tr bi đi ngũ chuyên nghip nht da trên các công ngh mi nht. 

NAMROYAL giúp bn chn la gii pháp tt nht phù hp yêu cu và ngân sách ca bn.

 Gii pháp phù hp?

 Ti NAMROYAL, bn có th la chn h tng k thut và cp đ qun tr dch v phù hp vi mc tiêu kinh doanh ca bn. Dù bn la chn gii pháp t qun lý vi chi phí thp hay gii pháp ln vi s tr giúp ca chúng tôi, hoc đơn gin ch thuê ch trên mng đ gim chi phí, chúng tôi đu có các la chn phù hp vi bn.

 Share hosting

 Bn có mt website nh, vi mc đích gii thiu sn phm, bn nên chgii pháp Share hosting

 Thuê Máy ch - Hosting nước ngoài

 

Hosting linues

Mô tả chi tiết

Sinh Viên

Cá Nhân

Cá nhân+

Doanh nghiệp

T.Mại điện tử

T.Mại điện tử+

Bán chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Máy chủ tại

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Dung lượng lưu trữ

300 MB

600 MB

800 MB

1.1 GB

1.5 GB

2 GB

3 GB

5 GB

Băng thông / Tháng

5 GB

10 GB

15 GB

20 GB

30 GB

50 GB

80 GB

150 GB

FTP Account

1

2

2

4

6

8

10

12

MySQL

0

1

1

2

3

4

5

7

Addon domain

0

0

0

0

0

0

0

0

Subdomain

3

5

15

20

25

30

40

60

Alias/Park Domain

3

5

15

20

25

30

40

60

Email POP3/webmail

10

15

25

30

50

60

80

100

Phí cài đặt

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí duy trì / Tháng

36.000 đ

63.000 đ

90.000 đ

135.000 đ

160.000 đ

210.000 đ

250.000 đ

380.000 đ

Hợp đồng tối thiểu

12 Tháng

12 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

 

Hosting windows

Mô tả chi tiết

Sinh viên

Cá Nhân

Cá nhân+

Doanh nghiệp

T.Mại điện tử

T.Mại điện tử+

Bán chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Máy chủ tại

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Dung lượng lưu trữ

300 MB

600 MB

800 MB

1.1 GB

1.5 GB

2 GB

3 GB

5 GB

Băng thông / Tháng

5 GB

10 GB

15 GB

20 GB

30 GB

50 GB

80 GB

150 GB

FTP Account

1

2

2

4

6

8

10

12

MySQL

0

0

1

1

1

1

1

1

MSSQL 2005/2008

0

1

1

2

3

4

5

7

Addon domain

0

0

0

0

0

0

0

0

Subdomain

3

5

15

20

25

30

40

60

Alias/Park Domain

3

5

15

20

25

30

40

60

Email POP3/webmail

10

15

25

30

50

60

80

100

Phí cài đặt

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí duy trì / Tháng

36.000 đ

63.000 đ

90.000 đ

135.000 đ

160.000 đ

210.000 đ

250.000 đ

380.000 đ

Hợp đồng tối thiểu

12 Tháng

12 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

 

Email Hosting

Mô tả chi tiết

BASIC 1

BASIC 2

BASIC 3

ADVANCE

PRO

Dung lượng lưu trữ

5 GB

10 GB

15 GB

20 GB

200 GB

Email POP3/webmail

50

100

200

500

Không giới hạn

Email Forwarders

50

100

200

500

Không giới hạn

Tên miền Add-on

1

2

3

5

10

Phí cài đặt

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí duy trì / Tháng

180.000 đ

300.000 đ

450.000 đ

540.000 đ

990.000 đ

Hợp đồng tối thiểu

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

6 Tháng

3 Tháng

Xem tin khác